Actualitat

6 de setembre de 2018

LES ACTES DE LES JUNTES D’ACCIONISTES, UNA GESTIÓ SIMPLE PERÒ IMPRESCINDIBLE

Les juntes d’accionistes han de recollir, en les seves actes, que són obligatòries en qualsevol societat mercantil, els acords que s’adoptin. Aquesta, no obstant, és una qüestió que no sempre es té en compte, malgrat els riscos que comporta descuidar-la. Així ho adverteixen Joaquim Ramells i Xavier Ramoneda, responsables de la consultoria i assessoria Ramells […]

Seguir llegint

26/03/2018

Reflexions al voltant de la seguretat jurídica

El passat 6 de febrer, en el marc de la III Jornada Tributaria dels Fiscalistes del Col·legi d’Economistes de Catalunya, el director general de Tributs del Ministeri d’Hisenda, Alberto Garcia Valera, sorprenia l’auditori afirmant que s’estava imposant el concepte de «certidumbre fiscal» entre els responsables de l’articulació i aplicació de la normativa fiscal.

Seguir llegint

Circulars

22/9/18 - circular 630

MODIFICADA LA NORMATIVA DE DESOCUPACIÓ DELS CONTRACTES A TEMPS PARCIAL

Seguir llegint

17/9/18 - circular 629

COM AFRONTAR UNA INSPECCIÓ D’HISENDA?

Seguir llegint

14/9/18 - circular 628

MESURES PER GARANTIR L’AFILIACIÓ DELS FALSOS AUTÒNOMS EN RÈGIM GENERAL

Seguir llegint

13/9/18 - circular 627

DES DEL DIA 1 D’OCTUBRE ELS TREBALLADORS HAURAN DE REALITZAR ELS SEUS TRÀMITS PER VIA ELECTRÒNICA

Seguir llegint

Butlletí

INTERESSANTS DEDUCCIONS EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DEL 2017 EN INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT (I+D) I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (IT)

De vegades ens trobem empreses que desenvolupen projectes propis i que, per por o per desconeixement, no aprofiten les importants deduccions en l’Impost sobre Societats en I+D i IT. Sovint es pensa, erròniament, que aquestes deduccions estan reservades per a grans empreses. Doncs bé, les pimes també en poden gaudir, sens dubte. És cert, però, que les pròpies definicions d’I+D o IT són poc precises —podríem afirmar, fins i tot, que són força ambigües—, cosa que dificulta la seva comprensió i identificació. Des de Ramells Ramoneda intentarem ajudar el lector a entendre-les, i parlarem de deducció fiscal.

Seguir llegint