Empresa

El principi bàsic que sustenta la nostra activitat és fer més fàcil la gestió de l’empresa.

A Ramells Ramoneda sabem que per oferir els nostres serveis al mercat, i ser acceptats per aquest, la nostra capacitació és fonamental. Tots els que formem l’equip tenim una sòlida formació prèvia i específica per a la nostra tasca. Dins la nostra firma ens especialitzem en una àrea per acumular l’experiència necessària i dominar el nostre camp.

L’actualització continua de coneixements, la incorporació anticipada de canvis abans que siguin obligatoris i l’estudi i anàlisi col·legiat d’aquests canvis, ens permeten oferir als nostres clients un assessorament preventiu i eficaç.

Cada client té assignat un professional en cada àrea contractada amb el doble objectiu d’obtenir una comunicació fluida amb el nostre despatx i permetre un seguiment global i continuat de la seva empresa. L’avaluació continuada d’aquests aspectes ens permet introduir els canvis necessaris en un procés evolutiu constant.

HISTÒRIA

La nostra firma va iniciar la seva activitat el 1990. Des de llavors el creixement ha estat constant, moderat i ferm.

Hem crescut en nombre de clients, facturació, nombre de professionals, especialització, i nombre de serveis oferts.

Aquest creixement continuat ens confirma la bondat del model que hem triat i garanteix als nostres clients rendibilitzar la confiança que ens atorguen.

filosofia

El principi bàsic que sustenta la nostra activitat és el de fer més fàcil a l’empresari / gerent la gestió de la seva organització.

Ens proposem com a proveïdors de solucions en tots aquells aspectes que, sense ser l’activitat bàsica d’una empresa, incideixen en el seu correcte funcionament. Són de l’àmbit fiscal, comptable, laboral, control de gestió o mercantil, però abasta tot allò en el que podem ser eficaços.

Aportem la nostra formació i experiència per donar seguretat a les actuacions de l’empresa en temes que no són del seu domini habitual. Aplicant en tot moment criteris de gestió eficient dels recursos del client.

Tot això en el marc de la confiança mútua que genera formular una relació professional de llarga durada. Ramells Ramoneda manté, a més, el compromís ferm de complir amb els principis d’Ètica i responsabilitat social i de treballar per la seva contínua expansió.

Equip

Joaquim Ramells

Fiscal i comptable

Xavier Ramoneda

Fiscal i comptable

Ana Alcober

Fiscal i comptable

Anna Bescós

Fiscal i comptable

Antonia Cárdenas

Fiscal i comptable

Cristina Gironza

Fiscal i comptable

David Montero

Fiscal i comptable

Maite Martí

Fiscal i comptable

Oscar González

Fiscal i comptable

Paco Márquez

Fiscal i comptable

Patricia Ruiz

Fiscal i Comptable

Ester Marín

Laboral

Lucia Granado

Laboral

Mila López-Hermida

Laboral

Mireia Paré

Laboral

Amalia García

Administració

Inma Andres

Administració