Actualitat

26/03/2018

Reflexions al voltant de la seguretat jurídica

El passat 6 de febrer, en el marc de la III Jornada Tributaria dels Fiscalistes del Col·legi d’Economistes de Catalunya, el director general de Tributs del Ministeri d’Hisenda, Alberto Garcia Valera, sorprenia l’auditori afirmant que s’estava imposant el concepte de «certidumbre fiscal» entre els responsables de l’articulació i aplicació de la normativa fiscal.

Seguir llegint

15/02/2018

«UN BON ASSESSOR ÉS AQUELL QUE NO ÉS DOLENT EN RES»

Ramells Ramoneda acumula prop de tres dècades d’experiència aportant solucions i oferint seguretat als seus clients en els àmbits fiscal, comptable, laboral, mercantil i de control de gestió. Els gerents de l’empresa, Joaquim Ramells i Xavier Ramoneda, reconeixen que en el món de les assessories i les consultories «la competència és ferotge» i que «la principal dificultat rau en diferenciar-se». El bagatge en el sector que els dos socis poden acreditar els permet valorar la seva vocació amb perspectiva.

Seguir llegint

Circulars

13/07/2018 - circular 623

L’ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIS

Seguir llegint

12/07/2018 - circular 622

PRINCIPALS NOVETATS LABORALS APROVADES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

Seguir llegint

11/07/2018 - circular 621

LA VALORACIÓ DELS IMMOBLES PER HISENDA NO POT CONSISTIR A MULTIPLICAR EL VALOR CADASTRAL PER UN COEFICIENT

Seguir llegint

06/07/2018 - circular 620

PROTECCIÓ DE DADES: GUIA PER A LA GESTIÓ I NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT

Seguir llegint

Butlletí

INTERESSANTS DEDUCCIONS EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DEL 2017 EN INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT (I+D) I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (IT)

De vegades ens trobem empreses que desenvolupen projectes propis i que, per por o per desconeixement, no aprofiten les importants deduccions en l’Impost sobre Societats en I+D i IT. Sovint es pensa, erròniament, que aquestes deduccions estan reservades per a grans empreses. Doncs bé, les pimes també en poden gaudir, sens dubte. És cert, però, que les pròpies definicions d’I+D o IT són poc precises —podríem afirmar, fins i tot, que són força ambigües—, cosa que dificulta la seva comprensió i identificació. Des de Ramells Ramoneda intentarem ajudar el lector a entendre-les, i parlarem de deducció fiscal.

Seguir llegint