Circulars

#95

13/06/2013

APROVADA LA FÓRMULA DE REVISIÓ DE LES PENSIONS

Es tracta d’un nou indicador que substituirà a l’IPC de novembre per actualitzar la quantia de totes les pensions, de les existents i de les noves que sorgeixin cada any.

El comitè d’experts sobre pensions ja ha entregat a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social l’informe sobre el factor de sostenibilitat de les pensions que ha elaborat en les reunions que ha mantingut des de la seva constitució.

Aquest factor serà un mecanisme automàtic d’ajust de la despesa en pensions que tindrà dos components: factor de revaloració anual (FRA): actua davant del risc econòmic. Es tracta d’un nou indicador que substituirà a l’IPC de novembre per actualitzar la quantia de totes les pensions, de les existents i de les noves que sorgeixin cada any.

Aquest indicador s’elaborarà sumant tres termes:

  • la taxa mitjana d’inflació;

  • el creixement mitjà real dels ingressos del sistema depurant l’efecte de l’augment del nombre de pensions i de l’efecte substitució (que mesura quant superiors són les noves pensions sobre les que es donen de baixa); i

  • un tercer component que reflectirà el superàvit o dèficit del sistema al llarg del cicle econòmic.

M’afectaran els nous canvis?

Els pensionistes actuals només es veuran afectats d’una banda de la reforma, la que es refereix a l’actualització anual de les pensions. Fins ara les prestacions s’apujaven en línia amb l’IPC, encara que durant alguns anys de crisi no s’ha complert aquest compromís. La proposta dels experts és deslligar aquest automatisme entre pensions i IPC i aplicar una fórmula que tingui en compte la inflació, però també l’evolució dels ingressos i despeses del sistema durant un cicle econòmic. L’informe aconsella tenir en compte un període d’entre 11 i 13 anys.

Els experts recomanen que es consideri un període d’11 o 13 anys (5 o 6 per davant i altres tants per darrere de l’any en què s’aplica). Pel fet que aquest component es calcularà amb projeccions d’ingressos, si aquestes fallessin, s’ajustaran en la revaloració a aplicar al següent any del cicle. En tot cas, els signants recomanen “garantir  amb una clàusula sòl que la pensió dels pensionistes actuals no pugui disminuir nominalment” amb l’aplicació del FRA. Amb això, les prestacions es podran congelar, amb la qual cosa es perdrà poder adquisitiu, però no disminuirà el que ja cobren.

A l’enduriment de les condicions d’accés (retard en el retir obligatori, més aportacions temporals i més període de còmput) s’afegeix ara un descompte variable que depèn de l’esperança de vida als 65 anys estimada avui per als jubilats venidors.

Aquest ajust de les quanties finals de les prestacions s’ha calculat per als jubilats que arribin a aquesta condició des d’aquest any fins a 2051. Comença a tenir efecte el 2015, quan es jubilen els qui avui tenen 63 anys, amb un descompte inicial del 0,7% sobre la prestació esperada, i arriba a la seva retallada màxima el 2051 per als qui avui tenen 28 anys, amb un descompte sobre la pensió esperada amb la legislació d’avui d’un 19,2%.

Com es lligaran les pensions a l’esperança de vida?

Una part de la reforma consistirà a fixar un factor que lligui la quantia de la pensió en el moment d’accedir a la jubilació a l’esperança de vida. És a dir, que aquesta quantia aniria disminuint a poc a poc a mesura que augmenti aquesta esperança de vida. És a dir, que si algú que es jubili amb 65 anys el 2014, amb una esperança de viure durant 20 anys, fins als 85, cobraria una pensió mensual de 1.000 euros; el qui es jubili el 2024, amb els mateixos anys cotitzats i la mateixa edat, tindria una pensió inicial de 933 euros. Això sí, en teoria viuria 1,7 anys més que el qui es jubila 10 anys abans.

Quan es començarà a aplicar el factor de sostenibilitat?

El comitè d’experts aconsella engegar ambdós factors com més aviat millor, i fer-ho, com a molt tard el 2019. En tot cas, serà el Govern qui decideixi si aplica les noves fórmules de cop o de forma gradual en el temps.

Per a més informació:

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

Compartir a