Circulars

#96

APROVAT EL PLA INTEGRAL DE SUPORT AL COMERÇ DETALLISTA 2013

El pla està organitzat en deu eixos d’actuació orientats als apartats següents: la innovació i competitivitat del petit comerç; el foment dels centres comercials oberts i mercats municipals; el suport financer a les empreses; la promoció comercial i la reactivació de la demanda; l’impuls del relleu generacional i els emprenedors; l’aprofitament de les sinergies entre comerç i turisme; la millora de la seguretat comercial; l’adopció de mesures legislatives d’impuls a l’activitat comercial i d’eliminació de traves a l’inici de l’activitat; el suport a la internacionalització del comerç espanyol i la millora de la formació i la creació d’ocupació en el sector comercial.

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla integral de suport a la competitivitat del comerç detallista 2013, que inclou trenta mesures per impulsar la competitivitat del comerç amb especial incidència en el petit comerç.

El Consell de Ministres també ha aprovat la modificació del reial decret de 2009 que regulava el Fons d’ajuda al comerç interior a fi de posar a disposició dels comerciants gairebé 30 milions d’euros en préstecs de forma àgil i d’acord amb les seves necessitats actuals, per donar suport a les seves inversions i dotar-los de liquiditat de despeses corrents.

Quines mesures proposa el Pla?

El Pla està organitzat en deu eixos d’actuació orientats als apartats següents: la innovació i competitivitat del petit comerç; el foment dels centres comercials oberts i mercats municipals; el suport financer a les empreses; la promoció comercial i la reactivació de la demanda; l’impuls del relleu generacional i els emprenedors; l’aprofitament de les sinergies entre comerç i turisme; la millora de la seguretat comercial; l’adopció de mesures legislatives d’impuls a l’activitat comercial i d’eliminació de traves a l’inici de l’activitat; el suport a la internacionalització del comerç espanyol i la millora de la formació i la creació d’ocupació en el sector comercial.

Impulsar el finançament

Es redueix el valor mínim requerit per al finançament de projectes des de 150.000 a 30.000 euros, i es permet destinar fins al 50 per 100 de l’import sol·licitat a despeses corrents, entre d’altres novetats. El finançament podrà arribar fins al 80 per 100 de la inversió, amb un import màxim de 640.000 euros per projecte.

Innovació i noves tecnologies

La innovació i l’obertura del canal en línia es desenvoluparan a través de diverses línies d’actuació contingudes en el Pla, en particular a través del programa “Vens a Internet”, que ja disposa d’un portal d’informació: www.vendeseninternet.es.

També s’engegarà un programa d’ajudes, dotat amb un pressupost de 10,5 milions d’euros, per a assessorament i implantació de solucions de comerç electrònic, seleccionant, mitjançant convocatòria pública, pimes beneficiàries de les ajudes per finançar assessorament personalitzat en comerç electrònic i implantació de solucions de comerç electrònic. Està previst que RED.es llenci la convocatòria en les pròximes setmanes.

Promoció comercial i turisme de compres

El Pla recolzarà el comerç detallista en el desenvolupament de campanyes de promoció, en particular de l’ús dels mitjans de pagament electrònics. El Govern treballa amb els sistemes de mitjans de pagament i els comerciants en la realització d’una campanya per difondre l’ús del pagament amb targeta en el comerç, en particular en operacions de baix import.

Entre les noves mesures dirigides a facilitar l’inici de l’activitat s’incorpora l’agilitació dels tràmits a través de la plataforma ‘Emprende en 3’, on els comerciants podran emplenar els tràmits a l’inici de l’activitat.

Les accions recollides en el capítol comerç turisme van dirigides a potenciar la informació en línia del comerç espanyol, incrementar la seva visibilitat en esdeveniments internacionals singulars, impulsar rutes turístiques comercials i desenvolupar el projecte Destins turístics intel·ligents que, en col·laboració amb els ajuntaments, ja es troba en funcionament per incorporar tecnologia d’avantguarda en els destins turístics i informar els milions de turistes que visiten Espanya cada any de tota l’oferta comercial dels destins.

Així mateix, es destinaran 1,5 milions d’euros en ajudes per al condicionament i promoció dels mercats i els eixos comercials localitzats en zones de gran afluència turística mitjançant un programa específic per a la millora de la competitivitat dels equipaments comercials.

Comerç segur

El Pla atén també a la reclamació generalitzada del sector de millorar la seguretat econòmica, de lluita contra la venda il·legal i de productes falsificats, mitjançant el ‘Pla de comerç segur’ en col·laboració amb la Direcció General de la Policia, que treballa ja en el contacte permanent de les comissaries de tot el territori nacional amb els comerciants per respondre de la millor manera possible a la seva problemàtica en aquest àmbit.

Això es complementa amb les mesures promogudes pel Ministeri de Justícia, que estan recollides en el Projecte de reforma del Codi Penal, àmpliament demandades pel sector, entre les quals destaquen l’enduriment de les penes en els delictes contra la propietat del comerciant, per les quals se suprimeix la falta de furt per tipificar-la com a delicte, i es regula el supòsit agreujat aplicable de delinqüència professional i organitzada.

Formació, ocupació i internacionalització

La generació d’ocupació i la formació en el sector comercial i, singularment, dels col·lectius amb dificultats d’inserció laboral són uns dels objectius del Pla. En aquest sentit, la formació específica en distribució comercial a través del Centre d’Estudis Econòmics i Comercials (CECO) s’integra també en aquesta línia i s’ofereix en línia, per primera vegada, perquè es pugui seguir des de tot el territori nacional.

En el marc de la internacionalització, l’objecte del Pla és promoure l’obertura d’establiments comercials a l’exterior (botigues, franquícies i plataformes en línia) mitjançant el Programa ICEX Next, el programa Pime Inverteix i el suport a les principals fires comercials vinculades a sectors clau en el comerç (alimentació, tèxtil i moda, disseny i decoració, entre altres).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

Compartir a