Butlletí

Butlletí trimestral 01/2014

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí.Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

La realitat econòmica reflecteix que, malgrat els esforços d’aquests darrers anys per assolir la consolidació de les finances públiques, la consecució d’aquest objectiu requereix, encara avui, l’adopció de mesures addicionals que, complementant les ja incorporades a l’ordenament, contribueixin a seguir avançant.

La Llei 16/2013, del 29 d’octubre, de mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i per la que s’adopten altres mesures tributàries i financeres, i la Llei 22/2013, del 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, constitueixen les fites principals, en matèria tributària, al llarg de l’últim període de l’any 2013, normes que veuran traslladada la seva aplicació a l’exercici present.

Apunts sobre les novetats fiscals per a l’exercici 2014 és el títol del nostre article fiscal. S’hi analitzen les modificacions fetes a les normes tributàries per la Llei 16/2013, del 29 d’octubre i la Llei 22/2013, del 23 de desembre. Normes que no deixen de ser una continuació de la política tributària dels darrers anys.

Pel que fa al nostre comentari de l’àmbit social, s’hi analitza l’última reforma laboral del 2013, practicada pel Reial Decret-Llei 16/2013, que introdueix novetats en matèria de contractació estable i de capacitat d’ocupació. La norma promou, entre altres, la feina a temps parcial, en especial el contracte de treball per temps indefinit d’emprenedors.

Pel que fa a la matèria mercantil, en aquest número comentem la futura modificació de la Llei de Societats de Capital. Aquesta llei té com a objecte introduir modificacions per millorar el govern corporatiu de les societats, en matèria de junta general d’accionistes, relatives a l’administració de la societat i a la retribució dels consellers.

Finalment, de l’àmbit comptable, comentem l’Opinió de l’ICAC sobre la denegació pel registrador mercantil d’inscriure comptes anuals amb informe d’auditoria amb opinió denegada. Al llarg de l’article es detallen els antecedents i la solució que ha donat l’ICAC sobre el conflicte: presentació al Registre de comptes anuals amb “opinió denegada”.

Com sempre, esperem que els continguts que li presentem li resultin d’utilitat, i quedem a la seva disposició i el convidem a posar-se en contacte amb el nostre despatx per resoldre qualsevol dubte o consulta professional que se li plantegi, on l’atendrem per a qualsevol cosa que necessiti.

Compartir a