Butlletí

Butlleti trimestral 03/2012

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí.Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

 

Editorial

EDITORIAL

El tancament fiscal de l’exercici és un dels moments clau a la vida de les empreses. La finalització de l’exercici constitueix, amb caràcter general i a excepció d’aquells que fixen el seu tancament per exercici partit, el punt de partida per determinar la quota de l’Impost que hauran de satisfer a la Hisenda Pública els mesos següents. L’exercici que conclourà el proper 31 de desembre ha estat marcat en l’àmbit tributari per la greu situació de crisi econòmica i financera en què està immers el nostre país. Mai no és senzill abordar el tancament fiscal d’un exercici, però a la llum de les circumstàncies presents i de les novetats normatives que han anat apareixent al llarg de l’any, bé podem augurar un final d’exercici fiscal sotmès a contínues modificacions i revisions. La presa de decisions per optimitzar el resultat fiscal requereix una anàlisi assossegada de les novetats tributàries publicades al llarg de l’any, amb l’afegitó que les decisions que es prenguin en aquest sentit poden afectar també la quota tributària d’exercicis futurs, a menys que el legislador canviï de parer abans de final d’any, situació aquesta a la que ja estem acostumats.

Fiscal

ALGUNES CONSIDERACIONS PER AL TANCAMENT FISCAL DE L’EXERCICI 2012

L’exercici que conclourà el proper 31 de desembre ha estat marcat en l’àmbit tributari per la situació de crisi econòmica i financera en què està immers el nostre país. Mai no és senzill abordar el tancament fiscal d’un exercici, però a la llum de les circumstàncies actuals i de les novetats normatives que han anat apareixent al llarg de l’any, es pot augurar un final d’exercici fiscal sotmès a contínues modificacions i revisions. I això és així perquè la presa de decisions per optimitzar el resultat fiscal, requereix una anàlisi assossegada de les novetats tributàries publicades al llarg de l’any, amb l’afegitó que les decisions que es prenguin en aquest sentit poden afectar també la quota tributària d’exercicis futurs, llevat que el legislador canviï de parer abans de final d’any; pràctica a la que ens té acostumats.

Laboral

PANORAMA D’ACTUALITAT LABORAL

L’actualitat laboral no descansa. A més de la Llei de la Reforma Laboral, que consolida les mesures adoptades pel Reial Decret Llei 3/2012 però amb alguns canvis i matisacions rellevants, el Reial Decret Llei 20/2012 introdueix importants novetats, com ara l’eliminació de la majoria de les bonificacions en les cotitzacions i retallades en les prestacions socials. A més, encara que pendent d’aprovació, l’esborrany del Reglament dels acomiadaments col·lectius recull una sèrie de canvis en el procediment a seguir per a la tramitació d’aquest tipus d’acomiadaments.

 

Mercantil i civil

EL PAGARÉ I LA RESPONSABILITAT DEL PAGAMENT A TÍTOL PERSONAL

El requisit de l’expressió de la representació amb la que s’actua en el moment de firmar la promesa de pagament que constitueix el pagaré és un principi imposat en interès de la transparència de les relacions canviàries i de la seguretat del tràfic jurídic, especialment el canviari. La menció de la representació en el títol valor -de cara al seu coneixement per qui vagi passant a formar part del cercle de partícips en la relació jurídica que genera el document- permet excloure la responsabilitat personal i directa del seu lliurador.

Comptabilitat

ASPECTES COMPTABLES A CONSIDERAR DURANT L’EXERCICI 2012

No contiene descripción

Agenda Tributaria

AGENDA TRIBUTÀRIA

Calendari d’Obligacions Fiscals. Octubre – Novembre – Desembre 2012

 

Normativa

NORMATIVA

Principals normes Fiscals, Laborals, Mercantils i Comptables

Hemeroteca

HEMEROTECA

Resum d’articles publicats a la premsa econòmica

Compartir a