Butlletí

Butlletí trimestral 03/2014

Benvolgut client, a continuació destaquem els principals titulars de l’actual edició del nostre butlletí.Per veure la publicació, accedeixi des de ramellsassessors.bol-e.com
Esperem que sigui de gran utilitat.

De les relacions entre empresa i treballadors, no només es poden derivar responsabilitats laborals, també pot haver-hi conseqüències administratives i penals.

La Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal (BOE 24 de novembre de 1995), regula els delictes contra els treballadors i la Seguretat Social. Els Títols XIV, XV de la Llei esmentada regulen els delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social i els delictes contra els drets dels treballadors, respectivament.

Delictes contra els treballadors i la Seguretat Social és el títol del nostre article social. En aquest, es pretén abordar les principals responsabilitats penals que poden concórrer en l’àmbit de les relacions laborals. Els delictes que s’aborden en el comentari són els derivats de l’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, delictes contra la Seguretat Social i delictes contra els drets dels treballadors.

El nostre comentari fiscal, sota l’enunciat La tributació de les participacions preferents i subordinades, intenta fer llum sobre aquest assumpte tan espinós. El dret tributari no ofereix solucions adequades per a resoldre aquest problema. Amb la proposta de modificació de la Llei de l’IRPF, es tracta de sortir al pas de les nocives conseqüències que es deriven de la regulació vigent.

Pel que fa a la matèria mercantil, i amb l’article titulat La Mediació Concursal, es comenta la Llei 14/2013, de 27 de setembre, que va introduir en l’ordenament la figura de l’acord extrajudicial de pagaments. Per a arribar a aquesta solució, menys dràstica i més àgil que la concursal, la Llei disposa de la figura del mediador concursal. Les dues figures es combinen per desjudicialitzar els supòsits d’insolvència menys greus.

Finalment, en l’àmbit comptable comentem els principis comptables aplicables en empreses en situació de dissolució o liquidació. El passat 25 d’octubre de 2013 es va publicar la Resolució de 18 d’octubre de 2013 de l’ICAC, relativa a com s’ha d’informar quan s’entengui que no resulta adequada l’aplicació del principi d’empresa en funcionament. Aquest és un dels principis comptables principals i bàsics recollits en el Pla General de Comptabilitat.

Farem un esment especial, en aquesta publicació, de l’apartat Normativa, en el qual s’ofereix un breu resum de la REFORMA FISCAL, amb els continguts bàsics que s’han publicat fins al dia del tancament de l’edició d’aquest butlletí. I, també, del breu article recollit en la secció d’Hemeroteca, que comenta el Reial Decret-llei 8/2014, del 4 de juliol, que ha avançat diverses de les mesures incorporades en l’avantprojecte de Llei de Reforma Fiscal.

Com sempre, esperem que els continguts que li presentem li resultin d’utilitat. Quedem a la seva disposició i el convidem a contactar amb el nostre despatx per a resoldre qualsevol dubte o consulta professional que se li plantegi, on l’atendrem en tot allò que necessiti.

Compartir a