Circulars

#923

07/10/20

COVID-19. La percepció per un autònom de la prestació extraordinària per reducció en la facturació superior al 75 per cent per l’estat d’alarma no implica el cessament de l’activitat en l’IAE

La DGT ha resolt en una consulta vinculant que el fet que l’autònom percebi una prestació extraordinària per reducció en la facturació superior al 75% no implica per si sola el cessament en l’exercici de l’activitat. Només el cessament efectiu en l’exercici d’una activitat determina l’obligació de presentar la corresponent declaració de baixa en la matrícula de l’IAE.

L’informem que la Direcció General de Tributs s’ha pronunciat sobre la qüestió de si un autònom a qui li han concedit la prestació extraordinària per reducció en la facturació superior al 75%, com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19), si és obligatori que es doni de baixa en l’activitat per compte propi per percebre aquesta prestació.

Doncs bé, en la seva consulta vinculant V1815-20 de 08-06-2020, la DGT respon el següent:

  1.  El fet que el consultant autònom percebi una prestació extraordinària per reducció en la facturació superior al 75% no implica per si sola el cessament en l’exercici de l’activitat.
  • Només el cessament efectiu en l’exercici d’una activitat determina l’obligació de presentar la corresponent declaració de baixa en la matrícula de l’IAE
  1. En conseqüència, en el cas del consultant, que per ser persona física es troba exempt per totes les seves activitats econòmiques, la presentació de les declaracions censals d’alta, modificació o baixa (models 036 i 037) substitueix la presentació de les declaracions específiques de l’impost sobre activitats econòmiques (model 840).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a