Circulars

#864

20/05/2020

COVID-19. La UE proposa un ajornament en l’aplicació de les mesures sobre l’IVA del comerç electrònic

La Comissió Europea ha proposat ajornar fins a l’1 de juliol de 2021 l’aplicació de les mesures establertes en el “paquet sobre l’IVA en el comerç electrònic”, l’entrada en vigor del qual estava prevista l’1 de gener de 2021. La norma estableix en els 10.000 euros el llindar a partir del qual es tributarà al país de destinació, enfront dels 35.000 euros que tenia fins ara, per exemple, Espanya. Al mateix temps s’amplia el sistema que permet que els empresaris no hagin d’identificar-se i donar-se d’alta en cada Estat de consum.

La regulació de l’IVA relativa a les operacions de comerç electrònic de béns (i, en general, a les vendes a distància) serà objecte d’una substancial modificació en aplicació de les Directives 2017/2455 i 2019/1995. L’aplicació d’aquestes normes en els Estats membres estava prevista, inicialment, per a l’1 de gener de 2021.

No obstant això, les noves disposicions requereixen la implantació de procediments de gestió i control, no sols pels operadors afectats, sinó molt particularment pels Estats membres i, en la situació actual produïda per la COVID-19 no tots els Estats semblen estar en disposició d’abordar una adaptació en termini a les noves regles.

Per aquest motiu, la Comissió Europea ha proposat ajornar fins a l’1 de juliol de 2021l’aplicació de les mesures establertes en el “paquet sobre l’IVA en el comerç electrònic”, l’entrada en vigor del qual estava prevista l’1 de gener de 2021.

La norma estableix en els 10.000 euros el llindar a partir del qual es tributarà al país de destinació, enfront dels 35.000 euros que tenia fins ara, per exemple, Espanya. Al mateix temps s’amplia el sistema que permet que els empresaris no hagin d’identificar-se i donar-se d’alta en cada Estat de consum.

A partir del 2021, les plataformes seran responsables de recaptar i ingressar l’IVA d’aquestes vendes. Aquesta norma pretén evitar el mecanisme de frau derivat de la importació de béns realitzades a consumidors europeus i millorar els nivells de competència entre els negocis dins de la Unió Europea i aquells exteriors que ara no carregaven l’IVA.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a