Circulars

#874

02/06/2020

COVID-19. Nous sectors/activitats amb directrius de bones pràctiques per prevenir el risc d’exposició laboral al coronavirus SARS-CoV-2

L’INSST ha publicat una sèrie d’orientacions per aplicar les mesures establertes pel Ministeri de Sanitat enfront del risc d’exposició a la COVID-19 en l’entorn laboral, classificades per activitats o sectors

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat una sèrie d’orientacions per aplicar les mesures establertes pel Ministeri de Sanitat enfront del risc d’exposició a la COVID-19 en l’entorn laboral, classificades per activitats o sectors

Els documents recullen una selecció no exhaustiva de mesures, que han de ser implantades i, en el seu cas, complementades per les empreses en funció de les seves característiques i dels resultats obtinguts en les seves avaluacions de risc.

 • Directrius de bones pràctiques en el sector de serveis socials (12.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en el transport, repartiment i càrrega i descàrrega de mercaderies (20.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en la indústria (20.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en obres de construcció (20.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en el sector del comerç d’alimentació, begudes i productes de primera necessitat (12.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en centres veterinaris i sanitat animal (12.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en el sector miner (12.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en el sector marítim i pesquer (26.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en el sector agrícola i ramader (26.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en el sector de les estacions de servei (12.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en el sector de serveis funeraris (12.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en el sector de bugaderies industrials (12.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en activitats de restauració de lliurament a domicili (26.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en activitats de gestió i administració (26.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en serveis de premsa i comunicació (26.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en el sector del comerç tèxtil (26.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en les clíniques dentals (26.05.20)
 • Directrius de bones pràctiques en el sector de les oficines de farmàcia (26.05.20)
 • Instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària (26.05.20)

Vegeu els documents

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a