Circulars

#903

15/07/2020

Guia Pla RENOVE 2020: les claus per accedir a les ajudes del Govern

El programa de renovació de vehicles 2020 (Pla RENOVE 2020), dotat amb 250 M €, s’integra dins del Pla d’impuls a la cadena de valor de la indústria d’automoció presentat pel Govern el 15 de juny de 2020. L’objectiu del pla consisteix a incentivar mitjançant la concessió d’ajudes l’adquisició de vehicles per a la substitució dels més antics per models més nets i més segurs, incorporant al mateix temps criteris ambientals i socials. El termini de presentació de les sol·licituds d’ajudes comprendrà des del dia d’activació del sistema electrònic de gestió del programa RENOVE 2020 fins al 31 de desembre de 2020, tots dos inclusivament, o fins que s’esgotin els pressupostos establerts en cas de produir-se amb anterioritat.

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, que regula el programa de renovació de vehicles 2020 (Pla RENOVE 2020), dotat amb 250 M €, s’integra dins del Pla d’impuls a la cadena de valor de la indústria d’automoció presentat pel Govern el 15 de juny de 2020.

En un primer tram es destinaran 230 milions d’euros a renovar el parc de turismes (200 milions), vehicles comercials (25 milions) i motocicletes (5 milions). D’altra banda, l’adquisició de vehicles industrials i autobusos es fomentarà amb 20 milions.

El programa, que no és compatible amb el Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), cerca la substitució dels vehicles més antics en circulació, que són més contaminants i menys segurs, per d’altres més moderns i seguint el criteri de neutralitat tecnològica.

Per accedir a les ajudes, és obligatori lliurar un cotxe d’almenys deu anys d’antiguitat i de set anys, en cas de ser un comercial.

També hauran de tenir la ITV en vigor i el destinatari últim de l’ajuda haurà de posseir la titularitat del vehicle desballestatalmenys durant els dotze mesos anteriors a la data de sol·licitud de l’ajuda.

Les ajudes es destinaran a l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) d’un vehicle nou matriculat a partir del 15 de juny (inclòs).

A més, el beneficiari de l’ajuda haurà de mantenir la titularitat del vehicle i la seva matriculació a Espanya almenys durant dos anys des del moment de la concessió de la subvenció.

Així mateix, dins del pla també s’inclouen models seminous, a comptar des de gener del 2020, com una mesura que busca ajudar els concessionaris a donar sortida als vehicles automatriculats durant el període de confinament.

El programa es posarà en marxa a través de l’activació d’un sistema telemàtic de gestió d’ajudes, i la seva data i hora es publicarà a través del portal del pla, que finalitzarà el 31 de desembre de 2020 o quan s’esgotin els fons. Els concessionaris també podran facilitar al comprador els mitjans electrònics que li permetin tramitar la sol·licitud.

S’avisarà a la pàgina web del Ministeri d’Indústria amb l’antelació suficient de la data d’obertura del sistema electrònic de gestió, i la seva primera funcionalitat està prevista, per a la reserva de l’ajuda, cap al mes de setembre. Per a la realització de la reserva serà necessari almenys haver realitzat la comanda del vehicle en el concessionari.

Vegeu: preguntes freqüents de la guia RENOVE 2020

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a