Circulars

#1070

Ingrés del 2n termini de la declaració anual de l’IRPF. Novembre 2021

Li recordem que si ha optat per fraccionar el pagament de l’IRPF 2020 en dos terminis, el pròxim dia 5 de novembre es compleix el termini per efectuar l’ingrés (40 % restant del deute tributari) del segon termini de la renda de l’exercici 2020.

Els contribuents que hagin optat per fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis i que, a més, hagin domiciliat el pagament del segon termini en l’entitat col·laboradora en la qual varen efectuar l’ingrés del primer termini, no caldrà que emplenin cap model (model 102). El lliurament en la citada entitat col·laboradora del document d’ingrés, model 100, amb les dades de la domiciliació degudament emplenades, servirà com a ordre de deute en compte del segon termini.

Els contribuents que, havent optat per fraccionar el pagament, no hagin domiciliat el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d’efectuar directament l’ingrés d’aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2021 inclusivament, mitjançant la presentació del model 102, degudament emplenat.

Compartir a