Butlletí

INTERESSANTS DEDUCCIONS EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DEL 2017 EN INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT (I+D) I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (IT)

De vegades ens trobem empreses que desenvolupen projectes propis i que, per por o per desconeixement, no aprofiten les importants deduccions en l’Impost sobre Societats en I+D i IT. Sovint es pensa, erròniament, que aquestes deduccions estan reservades per a grans empreses. Doncs bé, les pimes també en poden gaudir, sens dubte. És cert, però, que les pròpies definicions d’I+D o IT són poc precises —podríem afirmar, fins i tot, que són força ambigües—, cosa que dificulta la seva comprensió i identificació. Des de Ramells Ramoneda intentarem ajudar el lector a entendre-les, i parlarem de deducció fiscal.

Investigació i desenvolupament (I+D): és la indagació planificada que busca descobrir nous coneixements en l’àmbit científic i tecnològic, així com el desenvolupament dels resultats de la investigació per a la fabricació de nous materials o productes o processos. La materialització de nous productes o processos en un plànol, o primer prototip no vendible. El disseny i l’elaboració del mostrari per al llançament de nous productes. També la concepció de software avançat, sempre que suposi un progrés científic o tecnològic. Fixem-nos en el concepte «nous coneixements»que és cabdal.

Quina és la deducció fiscal de I+D en l’Impost sobre Societats? Doncs representa el 25% de les despeses incorregudes en l’any. Però si aquestes despeses són superiors a la mitjana dels dos anys anteriors, l’excés té una deducció del 42%. A banda de les anteriors, també existeix una deducció addicional del 17% sobre les despeses de personal intern que siguin investigadors qualificats adscrits en exclusiva a l’activitat de I+D.

Innovació tecnològica (IT): és aquella activitat el resultat de la qual suposi un avenç tecnològic en l’elaboració de nous productes o processos de producció o millores respecte dels ja existents.

Quina és la deducció fiscal d’IT en el Impost sobre Societats? Doncs és del 12% de les despeses del període per aquest concepte.

Com aquestes deduccions són molt importants per al contribuent (i per a Hisenda), és altament recomanable, quasi obligat, disposar dels «informes motivats» validats pel Ministeri de Ciència e Innovació. Si el projecte està finançat o subvencionat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) la seva concessió ja és vinculant per a Hisenda i, per tant, ja no caldria, en aquest cas, l’informe motivat.

En resum, si creieu que la vostra activitat s’insereix en algun projecte d’I+D o IT no deixeu passar l’oportunitat de gaudir d’aquets importants estalvis fiscals. Això sí, deduïu en el Impost sobre Societats sempre disposant del informe motivat. D’aquesta manera tindreu la seguretat absoluta que la deducció aplicada és procedent.

Compartir a