Actualitat

Per què pot ser important un ‘Protocol Familiar’ a mesura per a l’empresa?

Actualment, tan sols el 8,9% d’aquestes empreses disposa d’aquest document 

Al llarg d’un estudi realitzat durant dos anys l’Institut d’Empresa Familiar (IEF), els resultats han llançat dades molt a tenir en compte per totes aquelles empreses amb una base familiar, un model que suposa el 89% del total d’empreses privades a Espanya i són responsables del 57,1% del valor afegit brut del sector privat.

I és que aquesta tipologia de negoci genera segons la mateixa anàlisi fins al 67% de l’ús del sector privat, la qual cosa equival a 6,58 milions de llocs de treball enfront dels 3,28 milions d’ocupacions de les empreses no familiars. Una xifra gens menyspreable que, malgrat aquestes grans xifres, també posseeix un percentatge que pot fer saltar les alarmes legals d’aquest tipus d’empreses, i és que només el 8,9% d’aquestes empreses disposa d’un Protocol Familiar.

Per a poder generar consciència de la importància d’aquest aspecte legal, des del despatx de Ramells Ramoneda, gabinet d’assessors i consultors a Barcelona, han volgut repassar de manera clara i senzilla els aspectes més determinants d’aquest protocol.

El protocol familiar és un document en el qual els socis, els legítims futurs socis per drets hereditaris i, eventualment, altres familiars plasmen determinats acords aconseguits amb la finalitat de regular el funcionament intern de l’empresa familiar en el present i en el futur, així com les pròpies relacions professionals, econòmiques i fins i tot personals entre els membres de la família i l’empresa en la mesura en què afectin aquesta última.

D’aquesta manera es regulen aspectes principals com la gestió i administració de l’empresa familiar, la forma i moment en què es durà a terme la successió delegant la gestió en els successors, els requisits objectius per a accedir als diferents llocs i les remuneracions de familiars, l’entrada o sortida de socis.

En aquest document se solen regular, per exemple, els requisits que han de complir els familiars que volen treballar en l’empresa; o les regles aplicables enfront de cònjuges o familiars polítics; o, si l’empresa pertany a diverses famílies, les normes aplicables per a mantenir l’equilibri entre les diferents branques.

El protocol obliga als qui el signen, per la qual cosa si algun soci l’incompleix els altres poden exigir judicialment el seu compliment (més una indemnització pels danys i perjudicis que aquest incompliment hagi provocat).

Compartir a