Actualitat

Ramells Ramoneda detallen les claus per a entendre el funcionament de les ‘Vat Quick Fixes 2020’

La signatura d’assessors i consultors ens donen unes pautes per a la comprendre les noves regulacions en les operacions intracomunitàries

Situant antecedents, a la fi del 2018, el Consell de la Unió Europea va aprovar la Directiva 2018/1910, que entrarà en vigor en tots els Estats membres de la UE a partir del pròxim 1 de gener de 2020, i que posa en marxa les denominades Solucions Ràpides per a la simplificació en les operacions intracomunitàries i que pretenen explicar des de Ramells Ramoneda, signatura de professionals especialitzats en les àrees fiscal, comptable, mercantil, laboral i de control de gestió.

De manera resumida aquest post el dedicarem a l’anàlisi de les ‘Quick Fixes’ de les operacions més habituals. Concretament a l’aplicació de l’exempció en els lliuraments intracomunitaris de béns.

Aquesta exempció quedarà condicionada a:

  1. Al fet que l’empresari adquirent disposi d’un NIF-IVA inclòs en el Sistema d’intercanvi d’informació sobre l’IVA (Sistema VIES):
  2. Al fet que el proveïdor hagi inclòs la informació relativa a aquesta operació de manera correcta en la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries corresponent (model 349).
  3. I a més la prova del transport intracomunitari.

Per a acreditar el transport fa falta el següent:

Dos dels elements següents:

  • Documents relacionats amb l’expedició o el transport, tals com una carta o document CMR* signats
  • Un coneixement d’embarqui,
  • Una factura de noli aeri o una factura del transportista

Un element de la relació anterior i un dels següents:

  • pòlissa d’assegurances per l’expedició o transporti/documents bancaris que provin el pagament de l’expedició o transporti
  • documents oficials expedits per una autoritat pública (notari), que acreditin l’arribada a l’Estat de destinació,
  • rebut estès per un dipositari en l’Estat de destinació que confirmi l’emmagatzematge en aquest.

*CMR és un document emprat en el transport internacional en el qual es recullen les condicions i responsabilitats de l’acord realitzat entre un remitent, el receptor, i l’encarregat del transport de les mercaderies. S’aplica per tant a tots els contractes de transport de mercaderies que es realitzin per carretera.

Compartir a