Actualitat

Ramells Ramoneda ressenya en què consisteixen les principals mesures fiscals del nou Govern

L’equip d’assessors i consultors d’aquest despatx de Barcelona resumeix l’abast de l’acord programàtic signat per PSOE i Unides Podemos

L’actual President del Govern, Pedro Sánchez, va dedicar bona part del seu discurs d’investidura a explicar el programa comú de la ‘Coalició Progressista’ formada pel PSOE i Unides Podem i amb el qual es proposa governar Espanya els pròxims quatre anys. En aquells dies, Sánchez va enumerar deu apartats del programa de govern que es disposava a posar en pràctica. Ara que ja s’ha format Govern, quin abast tenen els apartats que va esmentar? Des de la signatura d’assessors i consultors, Ramells Ramoneda, analitzen les dimensions del document.

Després de la qual va ser la seva primera compareixença després del primer Consell de Ministres i Ministres, el President va anunciar que les següents accions del Govern s’enfocarien a afrontar els diferents reptes que té el país, recollits en l’Acord del PSOE i UP i que serà la base per a l’elaboració dels Pressupostos Generals de l’Estat i de les propostes legislatives del Govern en la XIV Legislatura.

L’Acord estableix els compromisos a desenvolupar en diferents qüestions, com a pensions, reforma laboral, igualtat, sanitat, educació, serveis socials, dependència, canvi climàtic, cohesió territorial i el problema de Catalunya, repte demogràfic, seguretat ciutadana, digitalització, energia i model productiu, impostos i política internacional i europea. Concretament, a nivell fiscal les mesures projectades en aquest acord es poden resumir de la següent manera:

– Impost sobre la Renda de les Persones Física: Es preveu un augment de dos punts en els tipus impositius sobre la base general per als contribuents que tinguin rendes superiors a 130.000 euros i quatre punts per a la part que excedeixi de 300.000 euros. El tipus estatal sobre les rendes de capital s’incrementarà en 4 punts percentuals per a aquestes rendes superiors a 140.000 euros.
S’estudiarà reformar la fiscalitat de les grans fortunes a fi que contribueixin a un sistema fiscal més just i progressiu.

– Impost de societats: Es garantirà una tributació mínima del 15% per a les grans corporacions, que s’ampliaria fins al 18% per a les entitats financeres i empreses d’hidrocarburs. Es limitarà les exempcions de dividends/plusvàlues de societats per la seva participació en altres societats, reduint en un 5% les referides exempcions.

– Fiscalitat de les PIMES: Es reduirà el tipus impositiu del 25% al 23% per a les societats que facturin menys d’un milió d’euros; mentre que es revisarà el règim fiscal de cooperatives i societats laborals.

– Reforma del règim jurídic i fiscal de les SOCIMISper a aplicar un tipus de gravamen del 15% sobre els beneficis no distribuïts.

– Major control sobre les SICAV: Es dictaran requisits addicionals per a l’aplicació per les SICAVdel tipus impositiu reduït a fi d’assegurar el seu caràcter d’instrument d’inversió col·lectiva, establint-se, entre altres mesures, un topall de concentració de capital en mans d’un mateix inversor (incloent la participació de persones físiques o jurídiques vinculades).

– Prevenció i lluita contra el frau fiscal: Actualització de la llista de paradisos fiscals, potenciació i prevenció del frau mitjançant la llista de morosos de la AEAT i prohibir les amnisties fiscals. S’introduiran límits més rigorosos per als pagaments en efectiu, es prohibirà el “programari” de doble ús i s’impulsarà la unitat de control de grans patrimonis.

– En matèria d’habitatges: Mesures sancionadores, d’assegurament o estímul, per a procurar l’ocupació dels habitatges buits, en un marc on les grans forquilles d’habitatge posin a la disposició del mercat de lloguer els habitatges buits a preu raonables.

– Impost sobre el Valor Afegit: Reducció el tipus de gravamen d’IVA dels serveis veterinaris i dels productes d’higiene femenina. Es revisarà la fiscalitat dels aliments ultres processaments o rics en greixos i sucres.

– En matèria mediambiental: Increment de mecanismes per a desincentivar comportaments nocius per al medi ambient, evitant que qualsevol modificació recaigui sobre les classes mitjanes i treballadores o sobre autònoms i PIMES.

Aquests, i altres compromisos formen part del conjunt de mesures econòmiques, fiscals, laborals, socials i mediambientals previstes en el Programa del Govern de coalició progressista.

Compartir a